Veel Gestelde Vragen

Inhoudsopgave

 

Wat is precies copyright?

Auteursrecht is het wettelijke recht om een ​​creatief werk te reproduceren, te verkopen of in licentie te geven. Kortom, het recht om te kopiëren. Uitgebreidere informatie vind je op onze pagina Wat is auteursrecht. 

Terug naar boven
 

Hoe krijg ik auteursrecht voor mijn werk?

Veel mensen denken dat je auteursrechtbescherming of copyright moet "verkrijgen" op werk dat je maakt, maar dat is niet zo. Zodra je een artistiek of literair werk hebt gemaakt, heb je daarop automatisch auteursrecht. 
In tegenstelling tot handelsmerken en patenten is auteursrecht niet iets dat een instelling of bedrijf je moet geven – je hebt het al. Alleen: in geval van inbreuk, hoe bewijs je dan dat jij de echte eigenaar van het auteursrecht bent? 

Terug naar boven
 

Waarom heb ik dan Copyright House nodig?

Het antwoord op de vraag die gesteld werd aan het einde van het vorige punt: Copyright House helpt je te bewijzen dat jij de eigenaar bent van het auteursrecht. Door je werk bij Copyright House te registreren, heb je nu een onafhankelijke derde partij die je helpt om je ​​auteursrechtelijke eigendom aan te tonen. 
Een belangrijk voordeel van auteursrechtregistratie bij Copyright House is dat we een echt exemplaar van je werk bewaren. In het geval van een inbreuk hebben we niet alleen de gegevens om te bewijzen dat je je auteursrecht op het werk hebt geregistreerd (en de datum en tijd waarop je het werk in kwestie hebt geregistreerd) maar we hebben ook fysiek bewijsmateriaal om die claim te ondersteunen. 
Andere voordelen: Copyright House gebruikt een speciale beveiligde server voor je geüploade bestanden; je bestanden worden snel van onze server verwijderd en opgeslagen in brandveilige datasafes; je copyright is geldig in 175 landen wereldwijd; alles wat je betaalt is een kleine vaste vergoeding – de lijst gaat maar door. 

Terug naar boven
 

Welke dienst is de officiële instantie voor auteursrechtregistratie in het Verenigd Koninkrijk?

Er is geen officiële dienst voor auteursrechtregistratie in het VK. Hoewel sommige auteursrechtregistratieservices er misschien uitzien als 'de officiële copyright-service van het VK' zijn ze dat niet. 

Terug naar boven
 

Welke werken kan ik registreren?

Je kunt elk creatief werk registreren dat bestaat in een concrete vorm. Dit omvat elk literair, dramatisch, muzikaal of kunstzinnig werk. Die "concrete vorm" kan ook digitaal zijn, zoals een MIDI-opname van een song, een video van een performance, een computerbestand van een illustratie of ontwerp, enz. Het werk moet origineel zijn en door jou gemaakt. Zie eventueel ook: "Kan ik een idee registreren?"

Terug naar boven
 

Kan ik een logo, titel of naam registreren?

Je kunt een logo registreren, maar alleen het ontwerpaspect is auteursrechtelijk beschermd. Auteursrecht is niet van toepassing op merken of bedrijfsnamen, d.w.z. als het logo de naam van je bedrijf bevat, wordt die naam door registratie niet auteursrechtelijk beschermd. Om een merk- of bedrijfsnaam te beschermen moet je een handelsmerk aanvragen, bijvoorbeeld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Titels en slogans kunnen ook handelsmerken zijn. 

Terug naar boven
 

Kan ik een idee registreren?

Zolang het idee nog geen concrete vorm heeft is het niet mogelijk om auteursrechtelijke eigendomsrechten te claimen.
Als je idee over iets anders gaat dan een literair, dramatisch, muzikaal of artistiek werk, kun je het misschien wel registreren voor octrooi bij het Europese Patent Office. Zie ook de vraag "Welke werken kan ik registreren?" 

Terug naar boven
 

Als ik onder een pseudoniem werk, onder welke naam moet ik mijn werken dan registreren? 

Je moet je account bij ons onder je officiële naam openen, maar het is belangrijk om duidelijk aan te geven dat je (ook) een andere naam gebruikt. 

Terug naar boven
 

Hoe veilig zijn de bestanden die ik naar Copyright House upload?

Je bestanden zijn compleet beschermd en veilig. Alle bestanden worden gecodeerd en opgeslagen in een beveiligde omgeving. Deze bestanden kunnen daarna door niemand worden gedownload, ook niet door jezelf. Dit is om te voorkomen dat het originele werk op een later tijdstip wordt gewijzigd. Nieuwere versies van het werk kunnen echter op elk moment geüpload worden; deze worden apart geregistreerd en opgeslagen, zonder extra kosten. Alle versies worden bewaard. 

Terug naar boven
 

Kan ik het werk bekijken nadat ik het heb geregistreerd?

Je kunt alle registratiegegevens van je werkstukken bekijken nadat je bent ingelogd. Om veiligheidsredenen kunnen ze niet worden gedownload. Een deel van de registratiegegevens is ook openbaar in te zien in onze directory met geregistreerde werken, tenzij je deze optie uitgezet hebt. 

Als je een van je geüploade bestanden bent kwijtgeraakt, neem dan contact met ons op. Het downloaden van een bestand – om te controleren of het correct is geüpload – is alleen mogelijk direct na de upload. 

Terug naar boven
 

Als ik wijzigingen aanbreng in een werkstuk dat al is geüpload, hoe kan ik het geüploade bestand dan bijwerken? Moet ik de eerste upload verwijderen en de nieuwe versie uploaden?

Je hoeft het oude bestand niet te verwijderen! Je kunt gewoon de bijgewerkte versie van het werk uploaden en registreren. Zelfs als de nieuwe upload dezelfde naam heeft gaat er niets fout, omdat er dan automatisch een paar tekens aan de naam worden toegevoegd. Zodoende is het nieuw geüploade bestand herkenbaar als nieuwere versie. Het originele bestand blijft gearchiveerd onder de oorspronkelijke naam. 

Terug naar boven
 

Wat gebeurt er met mijn geregistreerde werken ingeval jullie bedrijf ophoudt?

In het onwaarschijnlijke geval dat Copyright House Limited stopt met handelen, treedt een veiligheidsmechanisme in werking om te zorgen dat je je registraties niet kwijtraakt. We hebben daarvoor een overeenkomst afgesloten met een gerenommeerde Britse naamloze vennootschap. Deze overeenkomst bepaalt dat alle bestaande registraties behouden zullen blijven. (Alle ingezonden werken blijven beschermd, nieuwe werken kunnen worden ingediend voor auteursrechtelijke bescherming en beëdigde verklaringen zullen worden uitgegeven, indien nodig.) 

Terug naar boven
 

Wat moet ik doen als mijn geregistreerde werk door iemand anders wordt gebruikt?

Neem eerst contact op met de persoon die je rechten heeft geschonden. Maak hun duidelijk dat jij de maker van het werk bent en dat je werk is geregistreerd bij Copyright House. Verzoek hen om onmiddellijk te stoppen met het gebruiken van je werk. 

Als ze je werk daarna toch blijven gebruiken, zul je een juridische procedure tegen hen moeten opstarten. Copyright House kan dan op jouw verzoek een beëdigde verklaring en een kopie van het geregistreerde werk naar je advocaat sturen. Copyright House neemt de kosten van de beëdigde verklaring voor zijn rekening.  

Terug naar boven
 

Hoe kunnen andere mensen zien dat mijn werk beschermd is?

Na elke upload ontvang je een e-mail met een certificaat van registratie en een kleine afbeelding die je kunt gebruiken op je publicatie of website. Een gedeelte van de registratiegegevens van je werk is openbaar in te zien in de Copyright House Directory of Registered Works, tenzij je je hebt afgemeld voor deze directory. 

Terug naar boven
 

Is mijn geregistreerde werk wereldwijd beschermd?

Je kunt je werk internationaal publiceren, omdat het auteursrecht geldig is in de 175 landen die de "Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst" hebben ondertekend. Dat zijn niet alle landen – sommige landen hebben nog niet ondertekend en daar is je werk niet beschermd. Hier is een lijst van alle 175 landen die de Berner Conventie hebben ondertekend

Terug naar boven
 

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

De limiet voor de bestandsgrootte is momenteel ingesteld op 1 GB. Uit onze ervaring is dit voldoende voor 99,9% van de geregistreerde werken. Als je nog grotere bestanden wilt uploaden, gebruik dan een bestandssplitter. 

Terug naar boven
 

Hoe registreer ik het auteursrecht voor mijn website?

Als je een HTML-webpagina wilt beschermen is het niet genoeg om alleen het html-bestand te uploaden. Ga als volgt te werk om ook de afbeeldingen en de ontwerpelementen te registreren: 
Ga naar de webpagina die je wilt beschermen en kies van het bestandsmenu: "Pagina opslaan als". 
Kies de optie "Webpagina, compleet" en sla de pagina op, liefst in een nieuwe map op je computer. Je zult zien dat daar behalve het html-bestand ook een map is gemaakt, met dezelfde naam als het html-bestand. Deze map bevat alle bestanden en afbeeldingen die nodig zijn om de webpagina te reproduceren. 
ZIP het html-bestand en deze map vervolgens en upload het zip-bestand naar je Copyright House-account. 
OPMERKING: als je website dynamisch script gebruikt, zoals PHP of ASP, is het misschien het gemakkelijkste om al je websiteteksten, -ontwerpen en -afbeeldingen afzonderlijk of in een ZIP-bestand te uploaden. 

Terug naar boven
 

Moet ik de auteursrechtverklaring vermelden op de eerste pagina's van mijn boek?

Het is goed om dit te doen. Meestal wordt de auteursrechtverklaring afgedrukt in het begin van het boek als een waarschuwing tegen kopiëren en plagiaat. Hier is een voorbeeldtekst:
Copyright © <jaar> <je naam>.
 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd of overgedragen in enige vorm of door enig middel, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen, gegevensopslag of het opslaan in een retrievalsysteem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Terug naar boven
 

Kan ik mijn auteursrecht later verkopen aan een academische instelling die wil doorgaan met publicatie?

Ja, je kunt je auteursrecht verkopen aan een academische instelling. Je wordt geadviseerd om de overdracht van auteursrechten schriftelijk te doen, ondertekend door jou of door je advocaat of gemachtigde. 

Terug naar boven
 

Is er een manier om uploads te wissen? Ik heb een aantal van mijn songs bijgewerkt en als ik de uploads ooit nodig heb wil ik niet in de war raken wat nu de juiste versie is.

In principe is het mogelijk om bestanden van je auteursrechtaccount te verwijderen, maar het is wellicht beter om alles te laten zoals het is. Eerdere versies van je werk dragen bij aan het bewijs van copyright, omdat ze samen de natuurlijke en geleidelijke ontwikkeling naar de definitieve versie laten zien. We raden je aan om bij het uploaden van nieuwere versies iets toe te voegen aan de originele titel, bijv. "versie2" of "v2". Maar zelfs als je een bestand met precies dezelfde bestandsnaam uploadt wordt het oude bestand niet overschreven. In plaats daarvan worden aan het bestand enkele letters en cijfers toegevoegd. Aan de datum en tijd van registratie van de bestanden kun je precies zien welk oud is en welk nieuw.

Terug naar boven

 

Website Samenvoeging

Alle internationale Copyright House-websites zijn nu samengevoegd in CopyrightHouse.org

Laatste Geregistreerde Werken

Listed below are the latest copyright registrations as shown in the Copyright House Directory of Registered Works. Mention of your works in the directory is optional.

 
Wij gebruiken cookies om uw browsen op onze website te vergemakkelijken en om u ingelogd te houden wanneer u uw werken registreert. Zie ons privacybeleid.