Voorwaarden

COPYRIGHT HOUSE LIMITED - Algemene voorwaarden

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden ("Algemene voorwaarden"). Lees deze Algemene voorwaarden voordat u ze accepteert. 

1. Het bedrijf 

i. Copyright House Limited (hierna aangeduid als Copyright House) claimt geen eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op uw ingezonden materiaal. Door u te registreren voor een account, kunt u uw creatieve materialen uploaden. U ontvangt een datum- en tijdbewijs (auteursrechtcertificaat) van het bestaan ​​van uw auteursrechtelijk beschermd werk om u te helpen bewijzen dat u de maker van het werk bent in geval van inbreuk. 

ii. Alle redelijke zorg wordt besteed aan auteursrechtelijk beschermde werken die aan ons zijn verzonden. Door u geüploade werken op ons systeem worden niet geopend door personeel van Copyright House. Uw geüploade werken worden gecodeerd en veilig opgeslagen op verschillende geografische locaties om de veiligheid van uw werk en een bewijs van auteursrecht te garanderen. 

iii. Copyright House kan wijzigingen aanbrengen in zijn websites en promotieliteratuur over haar diensten, die zij noodzakelijk acht om fouten of weglatingen te corrigeren, zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant. 

iv. Copyright House mag duplicaten van geregistreerde werken versleutelen en opslaan in de saferuimte van een advocatenkantoor en een veilige bankkluis in het VK. Alle duplicaten worden als zeer vertrouwelijk behandeld. 

v. Copyright House behoudt zich het recht voor om abonnementskosten van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden echter niet toegepast op abonnementsgelden die al zijn betaald. Als u een abonnement heeft dat automatisch verlengd wordt, wordt steeds hetzelfde bedrag in rekening gebracht voor elke volgende periodieke betaling. Als uw terugkerende betalingen echter niet door onze betalingsverwerker (PayPal) kunnen worden gedaan, kan een nieuwe periodieke betaling of een eenmalige betaling worden ingesteld om uw Copyright House-abonnement te verlengen of te upgraden. U moet dan de kosten betalen zoals geadverteerd op dat moment. Om te voorkomen dat uw terugkerende betalingen worden onderbroken, raden wij u aan ervoor te zorgen dat er a) voldoende saldo op uw PayPal-rekening staat, b) dat uw kaartgegevens die PayPal bewaart up-to-date zijn, c) dat uw bij PayPal geregistreerde e-mailadres up-to-date is en d) om alle e-mails te lezen die PayPal naar u toestuurt zodat u hun melding niet over het hoofd ziet ingeval de volgende periodieke betaling niet kon worden gedaan. 

vi. Alle informatie die aan Copyright House wordt verstrekt, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Copyright House is echter niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van informatie die zich al in het publieke domein bevindt of die in de toekomst beschikbaar wordt voor het publiek. 

vii. Copyright House is niet aansprakelijk voor verlies, schade, of kosten die kunnen voortvloeien uit een fout van een abonnee, zoals onleesbaarheid of onnauwkeurigheid van de verstrekte informatie of computerfouten van de cliënt die van invloed zijn op uploads. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw bestand correct is geüpload. Dit kan onmiddellijk worden gedaan nadat u uw bestand hebt ingediend. 

viii. Mocht een vertraging of onderbreking van de door Copyright House verleende diensten plaatsvinden die buiten de macht van de onderneming liggen, dan wordt Copyright House niet aansprakelijk of in strijd met het contract geacht. 

ix. Copyright House biedt een onafhankelijk bewijs van copyright door derden. Mocht er een inbreuk plaatsvinden, dan kan Copyright House bewijs leveren van het auteursrecht en een gratis beëdigde verklaring, maar juridische kosten en bewijzen van eigendom van het auteursrecht in een rechtbank blijven de verantwoordelijkheid van de abonnee. 

x. Copyright House kan wijzigingen aanbrengen in haar diensten zonder dit aan haar abonnees te melden, voor zover deze wijzingen geen invloed hebben op de geleverde services, of nodig zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten of veiligheidskwesties. 

xi. In het onwaarschijnlijke geval dat Copyright House stopt met handelen, zal ons bestaande klantenbestand worden overgedragen aan een ander gerenommeerd bedrijf. Alle bestaande abonnementen worden gerespecteerd, alle ingezonden werken worden beschermd, nieuwe werken kunnen worden ingediend voor auteursrechtelijke bescherming en gratis beëdigde verklaringen zullen worden uitgegeven, indien nodig. Ook kan Copyright House het kantoor van de advocaat waar een versleutelde kopie van uw werk bewaard wordt vragen om een ​​beëdigde verklaring te verstrekken in het geval dat juridische stappen nodig zijn. De kosten van deze verklaring worden betaald door Copyright House.

xii. Alle geregistreerde werken worden standaard vermeld in de Copyright House Directory of Registered Works. Deze index toont openlijk dat u uw werken bij Copyright House hebt geregistreerd. De enige informatie die zichtbaar is voor het publiek, is de titel van het werk, de naam van de auteur / kunstenaar / componist, de datum en tijd waarop de werken zijn geregistreerd, de registratie-ID en andere door u opgegeven informatie over het werk. De directory staat het grote publiek niet toe om de werken te bekijken of te beluisteren. Ook is uw vermelding in de directory niet verplicht: als u wilt dat uw werken niet in de directory worden vermeld, neem dan contact met ons op om aan te vragen om te worden uitgesloten van de directory. 

2. Abonnees 

i. Om gebruiker te worden, wordt u gevraagd een unieke gebruikersnaam en wachtwoord in te geven en andere persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres. Copyright House deelt uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, niet met anderen. 

ii. U verklaart dat u zich niet voor een andere persoon uitgeeft.

iii. We adviseren u om uw gebruikersnaam en wachtwoord goed te beschermen en ze niet aan anderen te laten zien. Echter, zelfs als anderen uw aanmeldingsgegevens bemachtigen en zich aanmelden bij uw account, kunnen ze uw geregistreerde werken niet bekijken, beluisteren of downloaden. 
 

iv. U verklaart dat u de maker bent van het werk waarvoor u het auteursrecht registreert. U stemt ermee in om werk dat het intellectuele eigendom van iemand anders is niet te registreren. Het is een overtreding om te beweren de schepper te zijn van andermans werk. Als u bewust werk uploadt dat intellectueel eigendom is van een andere persoon, dan zult u Copyright House compensatie bieden voor enig verlies, schade of kosten die Copyright House heeft gemaakt. 

v. U dient zich ervan bewust te zijn dat u alleen werken kunt registreren die onder de categorie auteursrecht vallen, d.w.z. geen handelsmerken of patenten. Het is uw verantwoordelijkheid om de categorie van uw werk te controleren. Als u hierover twijfelt, raden wij u aan een juridisch medewerker te raadplegen of contact op te nemen met het Intellectual Property Office in uw land. Copyright House is niet verantwoordelijk voor het controleren hiervan. 

vi. Uw abonnement is alleen geldig voor de periode waarvoor u hebt betaald. Abonnementen die in termijnen worden betaald, moeten volledig worden voltooid. Als u periodieke betalingen annuleert voordat het totale bedrag is betaald, zijn uw registratie-certificaten niet geldig. Copyright House kan dan niet bewijzen dat u de eigenaar van de werken bent. 

vii. U gaat ermee akkoord dat u uw e-mailadres en persoonlijke gegevens up-to-date houdt, zodat we u kunnen herinneren aan alle verschuldigde periodieke betalingen. Met deze gegevens kunnen we ook contact met u opnemen als we vragen moeten stellen over uw geregistreerde werken. 

viii. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren. In een dergelijke situatie wordt uw account opgeschort, maar niet verwijderd, tot de vervaldatum. Er zal geen restitutie worden gegeven voor de rest van het pakket. 

ix. U verklaart geen virussen en andere malware te zullen uploaden en het systeem niet te hacken, beschadigen of manipuleren. Als Copyright House vaststelt dat u zich hier niet aan houdt, heeft Copyright House het recht voor om de toegang tot uw account te beperken. 

3. Algemeen 

i. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Copyright House en zijn abonnees. Alle andere voorwaarden en condities die bij wet of op andere wijze zijn uitgedrukt, zijn uitgesloten voor zover de wet dit toelaat. 

ii. U stemt ermee in Copyright House volledig te vrijwaren tegen enig verlies of boete die voortvloeit uit uw schending van een van deze bepalingen. 

iii. Als een van deze voorwaarden en condities door een bevoegde autoriteit als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen en voorwaarden ongewijzigd. 

iv. Op deze Algemene Voorwaarden is het Engels recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. 

v. Copyright House Limited is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in Engeland, vennootschapnr. 07058007. Onze hoofdzetel is 19 Gardenia Close, Rendlesham, Suffolk, IP12 2GX.

Wij gebruiken cookies om uw browsen op onze website te vergemakkelijken en om u ingelogd te houden wanneer u uw werken registreert. Zie ons privacybeleid.