Wat auteursrecht beschermt

Copyright wil zeggen dat een origineel werk niet zomaar gekopieerd mag worden. Dat geldt voor werken in de meest verschillende media:

 • Artistieke werken 
  bijv. schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s, illustraties en diagrammen, logo’s, architectuurtekeningen.
 • Literaire werken 
  bijv. boeken, gedichten, handleidingen, liedteksten, computerprogramma’s, databanken.
 • Dramatische werken 
  bijv. stukken voor theater, pantomime, dans.
 • Muzikale werken 
  bijv. liederen, symfonieën, opera’s, melodieën.
 • Typografische ontwerpen 
  Een typografisch ontwerp verwijst naar de lay-out van een werk, zoals een boek of een website. Het houdt in hoe tekst en afbeeldingen zijn gerangschikt, welke lettertypen voor de verschillende teksten gebruikt zijn, het algemene ontwerp, enz. Een typografisch ontwerp kan zijn eigen auteursrechtelijke bescherming hebben, zelfs als de inhoud al auteursrechtelijk is beschermd.
 • Opnames (film of audio) 
  Films en tv-programma's kunnen veel verschillende elementen bevatten met elk hun eigen individuele auteursrechtelijke bescherming, zoals muziek, dialogen, decor, scenario’s enzovoort. Normaal gesproken verkrijgt de producent de rechten of licenties voor deze individuele auteursrechtelijk beschermde elementen en behoudt het eigendom van copyright voor de complete productie. 
  Geluidsopnamen van de uitvoering van een werk worden onderscheiden van het werk zelf en kunnen zodoende een ​​eigen auteursrechtelijke bescherming hebben.
 • Uitzendingen 
  Een uitzending kan zijn eigen auteursrechtelijke bescherming hebben, hoewel de elementen – zoals muziek, filmfragmenten, audioclips enz. – een eigen auteursrecht hebben. Net als bij films verkrijgen de producent(en) van een uitzending normaal gesproken de rechten of machtigingen voor deze individueel auteursrechtelijk beschermde elementen en blijven ze eigenaar van het auteursrecht voor de volledige productie. 
  Een uitzending kan geluid en/of beeld inhouden en kan worden uitgezonden worden via kabelverbindingen of draadloze methoden (inclusief satelliet). Auteursrechtwetgeving met betrekking tot uitzendingen strekt zich momenteel niet uit tot internettransmissies.

In welk medium een werk ook wordt geproduceerd, alle andere media zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Een foto wordt bijvoorbeeld beschermd tegen reproductie als een schilderij, een literair werk wordt beschermd tegen opname en productie als audioboek, enz.

Het copyright geeft de eigenaar het recht om het werk te verkopen, uit te voeren of tentoon te stellen, zowel voor financieel als niet-financieel gewin; het werk te reproduceren, zowel in het originele medium als in een ander medium; nieuwe werken te creëren die gebaseerd zijn op het origineel.

Een auteursrechtelijk beschermd werk mag alleen worden gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

 

Registrenen

Website Samenvoeging

Alle internationale Copyright House-websites zijn nu samengevoegd in CopyrightHouse.org

Wij gebruiken cookies om uw browsen op onze website te vergemakkelijken en om u ingelogd te houden wanneer u uw werken registreert. Zie ons privacybeleid.