Wat is Auteursrecht

Kortom, het auteursrecht is een vorm van intellectuele bescherming voor originele werken van een maker, gepubliceerd of ongepubliceerd, waardoor ze exclusieve rechten hebben voor het gebruik en de distributie ervan.

Auteursrecht

De auteursrechtwet ontstond in 1710, zoals vastgelegd in het "Statuut van Anne" in Groot-Brittannië (Copyright Act 1709 8 Anne c.19). Het werd in 1709 uitgevaardigd, maar trad pas in werking op 10 april 1710. Door deze daad werden de auteursrechten beschermd.

Ten tijde van het Statuut van Anne duurde het auteursrecht slechts veertien jaar, maar tegenwoordig is de duur van de auteursrechtbescherming vijftig tot honderd jaar na het overlijden van de auteur. De act is ontstaan ​​omdat uitgevers profijt hebben van het afdrukken van kopieën van het werk zonder de auteur te belonen. De handeling werd ingesteld "ter aanmoediging van geleerde mannen om nuttige boeken samen te stellen en te schrijven". Het statuut van Anne liet auteurs toe om hun brood te verdienen met hun werk. De act vormde het begin van de auteursrechtelijke bescherming, van het auteursrecht.

Auteursrecht is van toepassing op ...

Auteursrecht is van toepassing op creatieve, artistieke, intellectuele of wetenschappelijke werken. Hierna volgt een lijst met werken waarop het auteursrecht van toepassing is:

 • muzikale composities
 • audio-opnamen
 • scripties
 • toneelstukken
 • gedichten
 • literaire werken
 • films
 • dansen
 • schilderijen
 • beeldhouwwerken
 • tekeningen
 • foto's
 • software
 • web ontwerpen
 • radio-
 • televisie
 • uitzendingen

Ideeën vallen niet onder de auteursrechtwetgeving. Deze zouden onder de categorie "octrooien" vallen. Evenzo vallen namen en titels onder de categorie "handelsmerken". Ook kun je geen copyright-derivaten van een bestaand werk gebruiken, omdat het werk origineel moet zijn. Als u bijvoorbeeld een nieuwe arrangement maakt of een nieuwe orkestratie op een bestaande melodie, dan is de auteur van de originele melodie nog steeds de auteursrechthebbende.

De Berner Conventie

In 1886 werd de "Berner Conventie voor de Bescherming van Literaire en Artistieke Werken" gehouden om kunstenaars, musici, fotografen, ontwerpers enz. Verder te beschermen. Een fundamenteel nieuw principe werd vastgelegd, namelijk dat het auteursrecht automatisch bestaat vanaf de dag dat een creatief werk beschikbaar is in een tastbare vorm (bijvoorbeeld wanneer het wordt vastgelegd of opgeschreven). De Berner Conventie stelt ook dat de maker van een werk geen auteursrecht hoeft aan te vragen, of om het te registreren. * Het bestaat automatisch als het in een vaste vorm is geplaatst.

* Als u zich registreert voor het bewijs van auteursrecht bij Copyright House , bent u niet de eigenaar van het copyright . Door uw werk bij Copyright House te registreren, krijgt u van een onafhankelijke derde partij het bewijs dat u uw creatieve werk op een bepaalde datum en tijd hebt geregistreerd. Deze datum / tijd-stempel is van vitaal belang. Daarom benadrukken we dat u altijd eerst uw werk registreert en vervolgens publiceert.

De Berner Conventie heeft ook verklaard dat auteurs uit alle 175 landen 

 die het verdrag hebben ondertekend, op dezelfde manier moeten worden behandeld als binnenlandse.

Andere auteursrechtconventies waren: de Conventie van Buenos Aires in 1910 en de Universele Auteursrecht Conventie in 1952.

Volgende:  Over het auteursrecht van arme mensen - uw werken naar uzelf verzenden

De informatie op deze pagina's is geen complete gids, maar moet worden beschouwd als een basisoverzicht om uw begrip van auteursrecht te vergroten. Dit is geen juridisch advies en moet niet als zodanig worden beschouwd. Sommige informatie is mogelijk niet van toepassing in bepaalde situaties.

Website Samenvoeging

Alle internationale Copyright House-websites zijn nu samengevoegd in CopyrightHouse.org

Wij gebruiken cookies om uw browsen op onze website te vergemakkelijken en om u ingelogd te houden wanneer u uw werken registreert. Zie ons privacybeleid.